A verseny tiszteletbeli fővédnöke:

Versenyigazgató:

A verseny kiírója, rendezője:

A verseny tiszteletbeli elnöke:

Dr. Nagy István,  agrárminiszter

Lovassy György

Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

Dr. Bikfalvi Istvánné dr. Hamza Kinga

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Szabó Adriennt a +36-30/516-31-51-es telefonszámon vagy az  adrienn.szabo@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.

A verseny célja:

 • a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése
 • a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése
 • a minőség javítása, a termelők saját eredményeinek közlésén keresztül
 • a kereskedelmi főzdék magas színvonalú munkájának elismerése

A verseny meghirdetésének köre:

 • határon innen és határon túli kereskedelmi főzdék
 • határon innen és határon túli bérfőzetők és magánfőzők

A verseny lebonyolítása:

 • Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

Versenykiírás:

 • A verseny kiírója köteles 2018. november 20-ig a Versenyfelhívást és a Versenyszabályzatot közzétenni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon.

A versenyben való részvétel feltételei:

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők:

Nevezni a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet, a 33/2010. (XI.25.) VM rendelet és a versenyszabályzatban megadott szortiment szerinti kategóriákban. A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.

„B1” Bérfőzetők/Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/

„B2” Magánfőzők/ a vonatkozó jogszabályok szerint/

A felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint.

„A” Kereskedelmi főzdék:

Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel lehet, melyek eredetét törvényesen igazolni kell.

Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a kereskedelmi szeszfőzde engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére kiállított egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel igazolja.

A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. Tv. (Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék vehetnek részt a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával.

Külföldről:

A 11/2008 EK rendeletben foglaltak szerint gyümölcs- törköly- seprő- bor- sör- gabona párlatnak, vagy ezekbe a kategóriákba tartózó területileg védett névvel rendelkező (pl. grappa, whisky, cognac, armagnac stb.) termékekkel lehet. A terméket származását és a jövedéki adó megfizetését (zárjegyyel, vagy egyéb a küldő országban érvényben lévő módon) igazolni kell.

Nevezés: Nevezni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon, a Brillante – 2019 menüpontban történő regisztrációval lehet.

Nevezési minta:

A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 2 x 0,35 liter, kereskedelmi kategóriában 3 × 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését.


A versenytételeket a kiíró címére kell eljuttatni:

Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79. (emeleten található szervezőiroda)

Beküldési határidő: 2019. március 8. péntek 18.00 óra

Nevezési díjak:

 „A” Kereskedelmi főzdék kategóriában: bruttó 6.000 Ft mintánként vag 20 EUR , 5 minta felett bruttó 4.500 Ft vagy 15 EUR mintánként.

 „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában: bruttó 2.000 Ft vagy 7 EUR mintánként, 5 minta felett bruttó 1.500 Ft vagy 5 EUR mintánként.


Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609-50526686-90901029 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: nevező neve + nevezési díj

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2019. március 19-21.  

Helyszín: Panoráma Hotel – Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.

A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 2 x 0,35 liter, kereskedelmi kategóriában 3 × 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését.

Versenykategóriák:

Normál pálinkák 47 V/V% alkoholtartalomig, magas alkoholtartalmúak 47 V/V% alkoholtartalom felett.

 1. Almatermésűek
 2. Bogyósok
 3. Csonthéjasok
 4. Szőlő- és szőlő eredetű termékek
 5. Egyéb gyümölcsök
 6. Erdei és vadon termő gyümölcsök
 7. Vegyes pálinkák
 8. Seprőpárlatok, borpárlatok
 9. Gyümölcspárlatok nem kontinentális anyagból
 10. Ágyaspálinkák /csak kereskedelmi főzdék részére/
 11. Pálinka, gyümölcspárlat alapú italok, likőrök /csak kereskedelmi főzdék részére/
 12. Alacsony alkoholtartalmú, pálinka alapú italok (cooler) /csak kereskedelmi főzdék részére/
 13. Párlatok

Az adott kategóriákat a nevezett mintaszámok alapján további gyümölcskategóriákra lehet osztani a versenyigazgató javaslatára a szervező által elfogadva.

A minták átvétele, szortimentbe tétele:

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a szubjektív elemeket.

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével. Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot a mintánkénti két palackra különböző színekkel, hogy a feldolgozás során itt se lehessen keveredés. Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása érdekében. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési díjakat.

A szakértői zsűri bírálatának menete és módja:

A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiírója. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napján egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.

A zsűribe való felkérés az elmúlt évek bírálati teljesítménye, a tréningek illetve más versenyeken nyújtott teljesítmény alapján történik.

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos javaslatának ismeretében.

A zsűri tagjai számára felkészítő tréning kerül megszervezésre, melynek időpontja és helyszíne: 2018. november 14. csütörtök – Panoráma Hotel – Étterem

A felkészítő tréningre meghívottak listáját a versenyigazgató állítja össze.

A bírálat menete:

A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott információkkal rendelkezhetnek (minta megnevezése, alkoholtartalma, kategóriája, érleltsége, versenysorszáma).

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása érdekében. Oda a bírálatban résztvevő személy a bírálat előtt és közben nem mehet be! Erről a szervező gondoskodik, és a versenyigazgató felügyeli.

A versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggeszti a bírálatot.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a bírálók.

 

Minden mintát egyszerre 6 fő kóstol meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha a 6-ból 5 ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami legalább egy gyorskóstoló értékelésével és a szárazpróba vizsgálattal egybeesik – akkor a minta értékelése befejeződött.
Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta a csúcs zsűrihez kerül. A döntést a csúcs zsűri hozza meg.

A versenyzők az eredményhirdetést követő 15 napon belül kapják meg a minta minősítéséről készült bírálati lapot, benne a pontozás szöveges értékelésével.

Bírálólap:

A bírálat 20 pontos bírálati rendszerben történik, az alábbiak szerinti maximális pontszámmal:

 • Tisztaság: 5 pont
 • Aroma, karakter: 5 pont
 • Szájérzet: 5 pont
 • Utóérzet, harmónia: 5 pont

A pontozás során csak egész pontszám adható.

Éremhatárok:

 • Arany 18 – 20 pont között
 • Ezüst 16 – 17 pont
 • Bronz 14 – 15 pont

Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásban, előkészítésében, felszolgálásban közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.                                                                     

A bírálat ütemét és a zsűrik beosztását, a szüneteket a versenyigazgató határozza meg és követi figyelemmel.

A versenyigazgató a zsűrit szükség szerint átrendezheti, a verseny ütemén változtathat.

Szükség esetén az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató pihenteti, esetleg mentesíti a további bírálat alól.

A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik vagy a csúcs zsűri pontozását.

Az aranyérmes mintákból a győztes – Champion – tételek kiválasztása az összes bíráló véleménye alapján névtelen, elektronikus szavazással történik a verseny végén.

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell végezni. Ha ez után is megegyezik a szavazatok száma, akkor a versenyigazgató dönt kóstolás alapján.

A csúcs- és szakmai zsűri tagjait utazási költségtérítés illeti meg.

A verseny lezárásig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

A Versenyigazgató további feladatai:

 • A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.
 • A zsűri létszámának meghatározása.
 • A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.
 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.
 • A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető.
 • A végső eredmények hitelesítése.
 • A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig.

A versenyre benevezett párlatok/pálinkák minősítése:

 

Minősítések, érmek, oklevelek:

Bronz

Ezüst

Arany

Champion, azaz kategória győztes: az adott kategóriában az aranyérmes termékek közül a zsűri elektronikusan névtelenül és egyenkénti szavazással, egyszerű szavazati többséggel választja.

Azokból a kategóriákból lesz választva, amelyeket a kiírt fő kategóriákon belül a nevezett mintaszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szervező meghatároz.

A kiíró valamennyi benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát és származását. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadott adatokhoz képest, jogában áll a díjat nyilvánosan visszavonni és a visszavonás okát is nyilvánosságra hozhatja.

Fődíjak:

w Legjobb Kereskedelmi Pálinka                        w Legjobb Bérfőzetett Párlat

w Legjobb Kereskedelmi Főzde                          w Legeredményesebb Bérfőzető

w Legjobb Magánfőzött Párlat                           w Legeredményesebb Bérfőzde

w Legeredményesebb Magánfőző          

    

A 2019-es esztendőben meghirdetésre kerül a „Hungarian Spirit – Magyar Pálinka Válogatás 2019” díj, amely során az aranyérmes pálinkákból egy teljesen független, gasztronómiai szakemberekből álló zsűri 5 mintát javasol a „Hungarian Spirit – Magyar Pálinka Válogatás 2019” díjra.

Az 5 kategória, amelyből 1-1 terméket választanak:

 • almatermésű gyümölcsökből készített pálinkák
 • ágyas és vegyes pálinkák
 • csonthéjas termésű gyümölcsökből készített pálinkák
 • szőlő- és törkölypálinkák
 • vadontermő és bogyósgyümölcsökből készült pálinkák.

t.

Pontszámítás:

 • Legjobb Versenyminta, Grand Champion:

  a Champion díjas kereskedelmi pálinkákból elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

  A Legjobb Versenyminta cím pálinkáját a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. Érték és Minőség Nagydíjra terjeszti elő, amelynek teljes költségeit a szervező cég vállalja magára.

  A Grand Champion, azaz Legjobb Versenyminta cím birtokosának 300.000 Ft értékű média megjelenést biztosít a szervező.

   

  Legjobb Bérfőzetett Párlat:

  a Champion díjas bérfőzetett pálinkákból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs 19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel. 

  A Legjobb Bérfőzetett Párlat birtokosának egy 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a szervező, amelyet a Lovassy P.A.C. Kft.-nél tud beváltani.

   

  Legjobb Magánfőzött Párlat:

  a Champion díjas magánfőzött pálinkákból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs 19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

  A Legjobb Magánfőzött Párlat birtokosának egy 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a szervező, amelyet a Lovassy P.A.C. Kft.-nél tud beváltani.

   

   

   Legeredményesebb Bérfőzető

  A Legeredményesebb Bérfőzetőnek egy 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a szervező, amelyet a Lovassy P.A.C. Kft.-nél tud beváltani.

   

   Legeredményesebb Bérfőzde

   

  Legjobb Kereskedelmi Főzde

  A Legjobb Kereskedelmi Főzde részére 500.000 Ft értékű média megjelenést biztosít a szervező.

   Legeredményesebb Magánfőző

  A Legeredményesebb Magánfőzőnek egy 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a szervező, amelyet a Lovassy P.A.C. Kft.-nél tud beváltani.

   

  Champion díj:    40 pont

  Aranyérem         30 pont (ha Champion is, csak a Champion számít!)

  Ezüstérem          20 pont

  Bronzérem:        10 pont

   

  A benevezett legjobb eredményt elért 6 db pálinka átlagpontszáma adja meg a versenyben elért pontszámot.

   

  Ezeket a díjakat a csúcs zsűri határozza meg az elért eredmények alapján.

   

  A 2019-es évben is lehetőség lesz arany-, ezüst-, bronz- és champion és fődíjas éremcímkék rendelésére. Erről részletes tájékoztatást az eredményhirdetést követően fog küldeni a verseny kiírója. 

  A „Legjobb versenyminta” cím birtokosa az eredményhirdetés során azonnal készhez kap 50 db éremcímkét, amelyet a Gyulai Pálinkafesztiválon felhasználhat.

  (Kereskedelmi nevezések esetében kérjük, a regisztráció során előre jelezzék, hogy ha a minta champion minősítést nyer, akkor automatikusan megrendelésre kerüljön-e 50 db éremcímke 50 Ft+áfa áron.)

A verseny nyilvánossága:

 • A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A szakmai zsűrizést úgy szervezi meg, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a bírálók munkáját!

   Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019. április 12-14. között kerül sor Gyulán, a „Gyulai Pálinkafesztivál” elnevezésű rendezvény keretében, a lehető legnagyobb országos és nemzetközi sajtónyilvánossággal.

  Az eredményhirdetésen való részvétel tudnivalói:

  Magán-, és bérfőzető kategóriában azon nevező, aki minimum 10 tétellel nevezett 2 db 1 főre szóló belépőjegyet kap a Gyulai Pálinkafesztivál szombati napjára, amely nap keretein belül kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre.

  Kereskedelmi kategóriában azon nevező, aki minimum 10 tétellel nevezett, 2 db 1 főre szóló térítésmentes VIP belépőjegyet kap, amely a rendezvény mindhárom napjára érvényes.

  A belépőjegyek kizárólag a nevező személyére és plussz 1 főre szólnak, azok nem átruházhatóak.

  Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni:

  Az egész versenyről hivatalos tájékoztatást csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.

  A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk képviselt gazdasági, állami vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a versenyszabályzat előírásainak betartása mellett.

  A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

  A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.