Kategória: Brillante

Versenyszabályzat | Brillante 2021 Hungarian Spirits Award Bér- és Magánfőzők versenye 

A verseny kiírója, rendezője: Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

Versenyigazgató: Lovassy György, Adamik Anikó

I. A verseny célja:

 • a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése
 • a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése
 • a minőség javítása, a termelők saját eredményeinek közlésén keresztül

II. A verseny meghirdetésének köre:

 • határon innen és határon túli bérfőzetők és magánfőzők

III. A verseny lebonyolítása:

 • Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

IV. Versenykiírás:

 • A verseny kiírója köteles 2021. április 19-ig a Versenyfelhívást és a Versenyszabályzatot közzétenni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon. 

V. A versenyben való részvétel feltételei:

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők:

Nevezni a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3-4. és a 19-21. pontjában foglaltaknak megfelelően a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet.

A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.

 „B1” Bérfőzetők/Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/

„B2” Magánfőzők/ a vonatkozó jogszabályok szerint/

2016. előtt előállított párlat esetén a jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve a 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzetőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni.

A felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint.

„Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot”

„Bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat.”

„Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.”

„Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztilláló berendezéssel rendelkezik.”

„Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN- kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és a 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat. „

A fent megnevezett kategóriáknak nem megfelelő nevezők mintái, valamint nem megfelelő termékek nevezéskor elutasításra kerülnek! Az esetleg már átutalt nevezési díjak a banki költségek levonása után visszafizetésre kerülnek.

Nevezés: Nevezni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon, a Brillante – 2021 menüpontban történő regisztrációval lehet.

Nevezési minta: A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 1 x 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Amennyiben aranyérmes lesz a indított tétel, és részt kíván venni az ünnepélyes eredményhirdetés gálán, abban az esetben kiírónak joga van a beküldött mintán túl még egy  0,35 l-es üveget bekérnie. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését. A verseny kiírója a benevezett termékeket joga van rendezvényen megjeleníteni, kóstoltatni közönség számára, így javasolt annak reprezentációra alkalmas kiszerelésben beküldeni.

 A versenytételeket a következő címekre kell eljuttatni:

Személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton:

 • Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.
 • 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79. (Kápolna utca és Szarvasi út sarkán, Bora Italkereskedés emeleten található szervezőiroda)

Kizárólag személyesen:

 • Adamik Anikó
 • 2481 Velence (telefonon egyeztetett időpotban és helyszínen)
 • Tel.: +36 30 5221679

Beküldési határidő: 2020. május 22. szombat 14.00 óra

 Nevezési díjak: „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában: bruttó 4.000 Ft vagy 13 EUR mintánként, 5 minta felett bruttó 3.500 Ft vagy 11 EUR mintánként.

Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609-50526686-90901029 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: nevező neve + nevezési díj

 • Az érzékszervi zsűrizés időpontja2021. június 3-4.
 • Az érzékszervi zsűrizés helyszíne: Panoráma Hotel – Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.

VI. Versenykategóriák:

Normál pálinkák 47,9 V/V% alkoholtartalomig, magas alkoholtartalmúak 48 V/V% alkoholtartalom felett.

 • 111 Alma
 • 112 Körte
 • 113 Vilmoskörte
 • 114 Birs, birskörte
 • 121 Szamóca, földieper
 • 122 Faeper (morus)
 • 123 Málna
 • 124 Szeder
 • 125 Ribiszke
 • 126 Köszméte (egres)
 • 131 Cseresznye
 • 132 Meggy
 • 133 Kajszibarack
 • 134 Őszibarack
 • 135 Szilva
 • 141 Szőlőpálinka
 • 142 Szőlő törkölypálinka
 • 150 Egyéb gyümölcsök
 • 161 Erdei és vadon termő gyümölcsök
 • 171 Vegyes pálinka
 • 181 Seprőpárlat
 • 182 Borpárlat
 • 501 Gyümölcspárlat nem kontinentális alapanyagból

Az adott kategóriákat a nevezett mintaszámok alapján további gyümölcskategóriákra lehet osztani a versenyigazgató javaslatára a szervező által elfogadva.

VII. A minták átvétele, szortimentbe tétele:

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a szubjektív elemeket.

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével. Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot a mintánkénti két palackra különböző színekkel, hogy a feldolgozás során itt se lehessen keveredés. Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása érdekében. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési díjakat.

VIII. A szakértői zsűri bírálatának menete és módja:

A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiírója. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napján egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.

A zsűribe való bekerülés feltételei: az igazolt bírálói tapasztalat, korábbi elismert versenyeken való bírálói tapasztalat.

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos javaslatának ismeretében.

 A bírálat menete:

A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott alábbi információkkal rendelkezhetnek:

 • minta megnevezése (korlátozva a gyümölcs fajára, releváns esetben fajtára)
 • alkoholtartalom kategóriája (<48% V/V vagy >=48% V/V )
 • gyümölcsfajta, ágyas vagy nem, strong vagy nem,
 • hordóban érlelt vagy nem,
 • verseny sorszáma

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása érdekében. Oda a bírálatban résztvevő személy a bírálat előtt és közben nem mehet be! Erről a szervező gondoskodik, és a versenyigazgató felügyeli.

versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggeszti a bírálatot.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a bírálók. A verseny menete kizárja, hogy egy zsűritag általa készített, vagy érdekeltségi körébe tartozó termékmintát kapjon bírálatra.

Minden mintát egyszerre 6 fő kóstol meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha a 6-ból 5 ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami legalább egy gyorskóstoló értékelésével és a szárazpróba vizsgálattal egybeesik – akkor a minta értékelése befejeződött.
Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta a csúcs zsűrihez kerül. A döntést a csúcs zsűri hozza meg.

A versenyzők az eredményhirdetést követő 15 napon belül kapják meg a minta minősítéséről készült bírálati lapot, benne a pontozás szöveges értékelésével.

 Bírálólap:

A bírálat 20 pontos bírálati rendszerben történik, az alábbiak szerinti maximális pontszámmal:

 • Tisztaság: 5 pont
 • Aroma, karakter: 5 pont
 • Szájérzet: 5 pont
 • Utóérzet, harmónia: 5 pont

A pontozás során csak egész pontszám adható.

 Éremhatárok:

 • Arany 18 – 20 pont között
 • Ezüst 16 – 17 pont
 • Bronz 14 – 15 pont

 Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásban, előkészítésében, felszolgálásban közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.

A bírálat ütemét és a zsűrik beosztását, a szüneteket a versenyigazgató határozza meg és követi figyelemmel.

A versenyigazgató a zsűrit szükség szerint átrendezheti, a verseny ütemén változtathat.

Szükség esetén az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató pihenteti, esetleg mentesíti a további bírálat alól.

A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik vagy a csúcs zsűri pontozását.

Az aranyérmes mintákból a győztes – Champion – tételek kiválasztása az összes bíráló véleménye alapján névtelen, elektronikus szavazással történik a verseny végén.

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell végezni a 2 legtöbb szavazatot kapott termékre. Ha ez után is megegyezik a szavazatok száma, akkor a versenyigazgató páratlan számú bírálóból álló csoportot állít fel és megismétli a szavazást.

A csúcs- és szakmai zsűri tagjait napi díj, szállás, teljes ellátás illeti meg.

A verseny lezárásig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

 IX. A Versenyigazgató további feladatai:

 • A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.
 • A zsűri létszámának meghatározása.
 • A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.
 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.
 • A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető.
 • A végső eredmények hitelesítése.
 • A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig.

 

X. A versenyre benevezett párlatok/pálinkák minősítése:

Minősítések, érmek, oklevelek:

 • Bronz
 • Ezüst
 • Arany
 • Champion, azaz kategória győztes: az adott kategóriában az aranyérmes termékek közül a zsűri elektronikusan névtelenül és egyenkénti szavazással, egyszerű szavazati többséggel választja.

Azokból a kategóriákból lesz választva, amelyeket a kiírt fő kategóriákon belül a nevezett mintaszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szervező meghatároz. A kiíró valamennyi benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát és származását. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadott adatokhoz képest, jogában áll a díjat nyilvánosan visszavonni és a visszavonás okát is nyilvánosságra hozhatja.

 Fődíjak:

 „B” katergória

 • Legjobb Bérfőzetett Párlat

a Champion díjas bérfőzetett párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs 19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Bérfőzető (lsd. lentebb)
 • Legeredményesebb Bérfőzde
 • Legjobb Magánfőzött Párlat

a Champion díjas magánfőzött párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs 19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Magánfőző (lsd. lentebb)

    A fődíjak (Legjobb Bérfőzde, Legjobb Magánfőző) pontszámítása:

Minden versenyző 6 termékkel vehet részt a fődíjak közül a Legjobb Bérfőzető, és Legjobb Magánfőző címért. A nevezők tetszés szerinti mintaszámmal nevezhetnek, de csak az alábbi kategóriákban egy-egy, a legnagyobb pontszámot kapott termékük vehet részt.

 • Kajszibarack (133-es kategória))
 • Szilva (135-ös kategória)
 • Almatermésűek termékcsoport (111,112,113,114- es kategóriák)
 • Szőlő- és törkölypálinka termékcsoport (141 és 142-es kategória)
 • Bogyós és vadon termő gyümölcsök (121,122,123,124,125,126,161-kategóriák)
 • Fenti kategórián kívüli bármely kategóriában benevezett termék

A pontszámítás alapja, a zsűri értékelése szerinti pontszámok. A számítás módja, a megadott hat kategóriában szereplő kategóriánként 1, a legnagyobb pontszámú termékek összege adja a végső verseny pontszámot. A legtöbb pontot szerző Bérfőzető, vagy Magánfőző nyeri el a címet. Pontegyenlőség esetén az a termelő nyeri el a címet, akinek több terméke érte el a Champion díjat.

Ezen kívül kihirdetésre kerül a Legeredményesebb Bérfőzde cím is.

A szervezők fenntartják a jogot egyéb különdíjak kiadására a fent említett díjakon felül más szervezetek felkérése esetén.

A 2021-es évben is lehetőség lesz arany-, ezüst-, bronz- és champion és fődíjas éremcímkék rendelésére. Erről részletes tájékoztatást az eredményhirdetést követően fog küldeni a verseny kiírója.

XI. A verseny nyilvánossága:

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A szakmai zsűrizést úgy szervezi meg, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a bírálók munkáját!

Az eredményhirdetésre várhatóan 2021. szeptember 11-én kerül sor Gyulán, ünnepélyes díjátadó keretében, a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal, az érvényben lévő járványügyi jogszabályok teljes betartása mellett. A díjátadón lehetőség kívánunk biztosítani az aranyérmes termékek megismerésére, szakmai tapasztalatcserére.

Az eredményhirdetésen való részvétel tudnivalói:

Magán-, és bérfőzető kategóriában minden érmet elért nevező 1 főre belépőjegyet kap a díjátadóra, 10 minta feletti nevezés esetén 2 főre jogosító belépőjegyet biztosítunk térítésmentesen.

Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni:

Az egész versenyről hivatalos tájékoztatást csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.

A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk képviselt gazdasági, állami vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a versenyszabályzat előírásainak betartása mellett.

A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Adamik Anikó a +36/30/5221679-es telefonszámon vagy az aniko.adamik@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.

 • Brillante 2021
 • Brillante 2020
 • Brillante 2019
 • Brillante
 • Gyulai pálinkafesztivál

Közelgő események

Pálinkás Palack Posta

Csatlakozz közel 10.000 fős közösségünkhöz és pálinkázz velünk online! Iratkozz fel a PálinkásPalackPosta hírlevelére és mi hetente egyszer szállítjuk neked a Pálinkák és Párlatok világának híreit, a párlatversenyek eredményeit, programajánlókat, különleges ajánlatokat és játékokat!

Már Messengeren is

Pálinkák és Párlatok messenger kód ingyenes híváshoz

Facebook oldalukról