A Budapesti Gazdasági Egyetem

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
a Vendéglátás Intézeti Tanszék szakmai védnökségével

és a

Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ

támogatásával

„Hungarikumok: múltunk és jövőnk”

címmel

I. Országos Pálinka konferenciát szervez

2018. november 14.

KONFERENCIA FŐVÉDNÖKE

Prof. Dr. Heidrich Balázs, egyetemi tanár
Budapesti Gazdasági Egyetem, rektor

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Prof. Dr. Gundel János professor emeritus
Budapesti Gazdasági Egyetem (elnök)

Dr. Cserhalmi Zsuzsanna, PhD
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (társlenök)

Dr. Sándor Dénes, PhD
Budapesti Gazdasági Egyetem (társelnök)

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Dr. habil. Lugasi Andrea
Budapesti Gazdasági Egyetem

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia
Budapesti Gazdasági Egyetem

Dr. Lenkovics Beatrix
Budapesti Gazdasági Egyetem

Magyarné Dr. Horváth Kinga
Budapesti Gazdasági Egyetem

Pavlicsek Csaba
pálinkamester

Konferencia helyszíne: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1055 Budapest, Markó u. 29-31, Aula

Időpont: 2018. november 14. (szerda)

Előzetes program:
8:00 – 9:30 Regisztráció, büfé
9.30 – 9.40 Köszöntő: Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor, BGE
9.40 – 9.50 Megnyitó: Dr. Lugasi Andrea, dékán, BGE KVIK
9.50 – 11:00 Plenáris előadások – előadók felkérése folyamatban
11:00 – 12:00 Pálinkabemutató és -kóstoló
12.00 – 13:00 Ebédszünet, Lotz terem látogatás
13:00 – 14:30 Szekcióelőadások
14:30 – 15:00 Kávészünet
15:00 – 16:30 Szekcióelőadások

 

A konferencia célja a tudományos alapokon nyugvó párbeszéd elindítása. A konferencia fő témája: a pálinka. A konferenciára várjuk a témához kapcsolódó tudományos előadásokat, tudományterületi megkötés nélkül, az alábbi szekciókhoz, témakörökhöz kapcsolódóan.

Tervezett szekciók

  • Alapanyagok és technológia
  • Analitika és érzékszervi bírálatok
  • Gasztronómia
  • Marketing és innováció

A konferencián részt venni és előadást tartani kívánók számára regisztráció szükséges. Jelentkezni a jelen felhívással együtt küldött regisztrációs lap kitöltésével és a BGEpalinkakonferencia2018@gmail.com e-mail címre történő visszaküldésével lehet.

A konferencián való részvétel díja 8.000,- Ft + ÁFA, mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási lehetőséget, szendvicsebédet, frissítőket, pálinka kóstolót, valamint az ISBN számmal ellátott, elektronikus konferenciakiadványban történő publikálás lehetőségét.

A regisztráció határideje: 2018. november 9.

A résztvevőket kérjük, hogy a részvételi díjat az alábbi számlára utalják: Bankszámlaszám: 10032000-00282833-00000000 Átutaláskor a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „BGE-KVIKPálinkakonferencia Vezetéknév Keresztnév”

A tervezett előadás összefoglalóját legkésőbb 2018. október 10-ig a BGEpalinkakonferencia2018@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Amennyiben az összefoglaló nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

Az összefoglalók elfogadásáról a szerzők 2018. október 24-éig tájékoztatást kapnak.

 

 

Előadások, publikációk

A szekcióelőadások a tervezett vitával együtt 15 percesek, kérjük előadóinkat, ügyeljenek a
rendelkezésre álló idő betartására.

A konferencián elhangzó előadások tudományos cikk formátumú publikációi megjelennek egy
ISBN számmal ellátott lektorált elektronikus konferenciakötetben. A kötetben történő megjelenés
feltétele: a regisztrációs díj befizetése, az előadás megtartása a rendezvényen, valamint a tanulmány
a szerkesztőkhöz a jelzett határidőre történő eljuttatása.

A tudományos előadás anyagát e-mail formájában legkésőbb 2018. november 14-ig szükséges
eljuttatni a következő e-mail címre: BGEpalinkakonferencia2018@gmail.com

A tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük
meg. A határidő lejárta után érkező publikációk megjelentetésére szervezési-technikai okok miatt
nincs lehetőség.

 

Fontosabb határidők

  • 2018. október 10. (szerda) Az absztraktok leadásának határideje. A részvételi díj befizetésének határideje előadást tartani szándékozóknak.
  • 2018. október 24. (szerda) A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.
  • 2018. november 9. (péntek) Regisztráció lezárása, a részvételi díj befizetésének határideje résztvevőknek
  • 2018. november 14. (szerda) A konferencia-kötetbe szánt anyagok beküldésének határideje.
  • 2018. november 14. (szerda) A konferencia

A konferenciával kapcsolatos kérdéseket a BGEpalinkakonferencia2018@gmail.com e-mail címrekérjük elküldeni.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!