Köztestületté kell tenni a Pálinka Nemzeti Tanácsot, amely jelenleg hat szakmai szervezet képviselőiből álló véleményező, javaslattevő testület – írja Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter egy új törvényjavaslat indoklásában.


A köztestületi rangot kiemelt fontosságú közfeladatnak ítélt tevékenységet folytató szervezetek kaphatják meg, amilyen például a Magyar Tudományos Akadémia, a szakmai kamarák és a hegyközségek. Fazekas Sándor javaslata szerint „a pálinka előállításának, származásának, minőségének és eredetvédelmének egységes szabályozásához és annak végrehajtásához fűződő közös magyar érdek előmozdítását” csak köztestületi formában lehet jól megoldani.

A testület közfeladata lesz egyebek közt: a pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizsgálata érdekében együttműködni a pálinkaellenőrző hatósággal és a vámhatósággal; a pálinkára vonatkozó jogszabályok megsértése esetén értesíti az illetékes hatóságot; a minőségvédelem érdekében összehangolja a pálinkakészítők szakmai együttműködését; etikai kódexet bocsát ki és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben; kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát; országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez; részt vesz a pálinkával kapcsolatos társadalmi kommunikációs tevékenység kidolgozásában.

Az új Pálinka Nemzeti Tanácsot e törvény kihirdetése után 120 napon belül kell megalakítani a szakmai érdekvédelmi szervezetek képviselőiből, működését az állami költségvetés támogatja majd. Tisztséget nem viselhet benne az, aki valamelyik párt országos tisztségviselője, valamint aki főállásban államigazgatási köztisztviselő.
Forrás: HVG