Hónap: 2015 október

Az MTA rangjára emelkedik a Pálinka Nemzeti Tanács

Köztestületté kell tenni a Pálinka Nemzeti Tanácsot, amely jelenleg hat szakmai szervezet képviselőiből álló véleményező, javaslattevő testület – írja Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter egy új törvényjavaslat indoklásában. A köztestületi rangot kiemelt fontosságú közfeladatnak ítélt tevékenységet folytató szervezetek kaphatják meg, amilyen például a Magyar Tudományos Akadémia, a szakmai kamarák és a hegyközségek. Fazekas Sándor javaslata szerint „a pálinka előállításának, származásának, minőségének és eredetvédelmének egységes szabályozásához és annak végrehajtásához fűződő közös magyar érdek előmozdítását” csak köztestületi formában lehet jól megoldani. A testület közfeladata lesz egyebek közt: a pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizsgálata érdekében együttműködni a pálinkaellenőrző hatósággal és a vámhatósággal; a pálinkára vonatkozó jogszabályok megsértése esetén értesíti az illetékes hatóságot; a minőségvédelem érdekében összehangolja a pálinkakészítők szakmai együttműködését; etikai kódexet bocsát ki és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben; kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát; országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez; részt vesz a pálinkával kapcsolatos társadalmi kommunikációs tevékenység kidolgozásában. Az új Pálinka Nemzeti Tanácsot e törvény kihirdetése után 120 napon belül kell megalakítani a szakmai érdekvédelmi szervezetek képviselőiből, működését az állami költségvetés támogatja majd. Tisztséget nem viselhet benne az, aki valamelyik párt országos tisztségviselője, valamint aki főállásban államigazgatási köztisztviselő. Forrás:...

Read More

Index: 200 ezres büntetést kaphat, aki pálinkafőzőt rejteget

A tavalyi mennyiségnek már csak az ötödét, mindössze kétmillió liter pálinkát állítottak elő idén az ország szeszfőzdéi, miután uniós nyomásra az év elején megszűnt a bérfőzés adómentessége, írta a Magyar Idők. A bérfőzés ugyanis nagyon megdrágult. Míg 2014-ben a főzdés hétszáz forint körüli munkadíját kellett kifizetni, az idén ehhez szeszadó címén nagyjából nyolcszáz forintos újabb kiadás társul, így egy liter pálinka kifőzése nagyjából 1500 forintba kerülhet. Mindenki inkább otthon főz. Szintén a Magyar időkben ezzel párhuzamosan egy interjú is megjelent pálinkatémában Tállai András NGM-államtitkárral: Sikerrel vívtuk meg a brüsszeli csatát címmel. Ebben az államtitkár elmondja, januártól pontosan hogyan, mennyi adót kell fizetni az otthoni főzőknek azok után, hogy elhasalt Brüsszelben a házi pálinkafőzés adómentessége. A magánfőzőknek úgynevezett párlatadójegyet kell beszerezniük a vámhatóságtól. A jegy értéke hétszáz forint, az összeget egy liter 42 fokos pálinka után rónák le. A pálinkát otthon készítőknek évente legalább öt párlatadójegyet kellene beszerezniük. A házi főzők ellenőrzése az önkormányzati adóhatóságok dolga, ha valakit rajtakapnak, hogy nem jelentette be a desztillálóberendezését, vagy párlatadójegy beszerzése nélkül készítene pálinkát, elsőre figyelmeztetést kap, másodikra viszont már kétszázezer forintig terjedő büntetés is jöhet. A NAV pedig azokra megy majd rá jobban, akik az otthon főzött pálinkával üzletelnek. Becslések szerint a fekete pálinkaeladások miatt a költségvetés több mint 100 milliárd forinttól eshetett el az otthoni pálinkafőzés 2010-es bevezetése óta. A házi főzetek jelentős része a feketepiacra kerül, vidéken sok esetben ugyanis...

Read More

A kötelező párlat-adójeggyel literenként 700 forintot fizetnek a pálinkafőzők januártól

Magyarország kénytelen megadóztatni a pálinkafőzést – tartalmilag ezt jelentette be Tállai András miniszterhelyettes, egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője. Bár Tállai sietett leszögezni, hogy a Brüsszelel folytatott jogvita eredményeképp a házi pálinkafőzéshez továbbra sem kell engedély, nem kell a tevékenységet bejelenteni, és még nyilvántartások vezetésére sem lehet kötelezni az otthoni főzőket, a „párlat adójegy” azonban megjelenik az adózási rendszerben. A párlat adójegy Tállai tájékoztatása szerint literenként 700 forintba kerül majd, és a pálinkafőzőknek legalább 5 darabot venniük kell belőle. Az adójegyek maximális mennyisége 86 lesz, vagyis legfeljebb évi 60 ezer 200 forintba kerül a „szabad” főzés. Az új adó beszedését vélhetően erősen puhítja az a szabályozás, hogy az ellenőrzést nem a NAV, hanem a helyi önkormányzat adóhatósági képviselője (vagyis praktikusan a jegyző) fogja végezni. A Fidesz 2010-ben vezette be, hogy ötven literig ne kelljen adót fizetni a házi pálinka főzetése után. Brüsszel szerint azonban Magyarország a csatlakozási tárgyalások során csak arra kapott engedélyt, hogy a bérfőzési szeszadónál 50 százalékos adókedvezményt alkalmazzon. Az EU már 2011-ben kötelezettségszegési eljárást indított, s az idén tavasszal az Európai Bíróság a bizottságnak adott igazat....

Read More

Innentől csak olyan pálinkát ihatsz, amilyet a pálnikatanács megenged?

A Pálinka Nemzeti Tanácsa felel majd a pálinkák ellenőrzéséért és képviseletéért. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvény módosítása alapján a Pálinka Nemzeti Tanács jogi személlyé, köztestületté válik, és a származás-, minőség és eredetvédelemmel, a pálinka piacra jutásának elősegítésével, a pálinka, mint nemzeti kincs megóvásával kapcsolatos feladatokat látja el – derül ki a kormany.hu oldalon pénteken közzétett jogszabálytervezetből. Hatalmat kell adni Az indokolás szerint a pálinkák földrajzi árujelzőinek uniós oltalmából eredő jogérvényesítés szükségessé teszi, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács megfelelő hatáskörrel rendelkezzen. A tervezet a Pálinka Nemzeti Tanács közfeladatává teszi többek között az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező pálinka, törkölypálinka termékleírások betartásának vizsgálatát, az uniós földrajzi jelzés oltalommal összefüggő jogérvényesítést. Mindenki benne van A Pálinka Nemzeti Tanács tagjai a pálinka-előállítókat képviselő érdekvédelmi szervezetek. Minden szakmai szervezet a szeszfőzde adóraktár engedéllyel rendelkező tagjai száma alapján képviselteteti magát. A Pálinka Nemzeti Tanácsban minden szakmai szervezetet egy fő képvisel, amelyet minden 30. szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagja után további egy fő képviselő egészít ki. A tanács elnökét a Pálinka Nemzeti Tanács képviselőinek javaslatára az agrárpolitikáért felelős miniszter nevezi ki. A testületbe az agrárminiszter két, az adópolitikáért felelős miniszter egy tagot delegál, akik az üléseken tanácskozási joggal részt vesznek. Az előterjesztés közigazgatási egyeztetése folyamatban van. ...

Read More
  • 1
  • 2